De wil om als organisatie te veranderen, en daarbij op een betekenisvolle manier te ondernemen vergt tijd en betrokkenheid vanuit alle lagen in de organisatie. Daarom is het mogelijk om begeleiding te krijgen middels training en coaching in Service Design & Business Model Re-design. Dit met hands-on ondersteuning in het creëren van meervoudige waarde (betekenis voor people, planet & profit). In dit traject wordt in co-creatie gewerkt aan het betekenisvoller maken van de bedrijfsvoering en worden 4 service design fases doorlopen: Discover, Define, Develop & Deliver. In deze verschillende fases worden diverse Service Design Tools die zijn afgestemd op betekenisvol-ondernemerschap in de gastvrijheidsbranche. Hieronder worden een aantal voorbeelden gegeven:

Discover (Ontdekken): Bepaling van identiteit en unieke kracht, Inspiratie-spel in betekenisvol ondernemen, Persona-analyse, Stakeholder-analyse
Define (Definiëren): Een uitgewerkte Customer Journey, Betekenisvolle ontwerpprincipes en maatschappelijke waarde propositie
Develop (Ontwikkelen): Brainstorming, Decision Matrix, Een veelheid aan haalbare, wenselijke en levensvatbare ideeën (purpose design).
Deliver (Implementeren): Een uitgewerkt PurposeCanvas & Storyboard, Impact Map voor de organisatie, Prototype-test van een betekenisvolle innovatie binnen de organisatie.

Deze inspirerende intensieve training geeft een organisatie:

  • Een betekenisvolle verandering in de bedrijfsvoering
  • Een betrokken en gemotiveerd team met nieuwe energie
  • Een positieve impact op een maatschappelijk vraagstuk passend bij de organisatie

Meer informatie en/of een offerte zijn op aanvraag beschikbaar. Ook zijn er mogelijkheden tot projectondersteuning op service design en/of betekenisvolle organisatievraagstukken.

Training betekenisvol innoveren

Conferentie of college

Als docent en onderzoeker geef ik regelmatig lezingen en colleges over innovatief- en betekenisvol ondernemerschap. Deze kennis en inspirerende voorbeelden deel ik graag om daarmee bij te dragen aan meer echt goede organisaties in de toeristische en recreatieve branche.

 

  • Van duurzaam naar betekenisvol ondernemen
  • Betekenisvoller ondernemen middels Service Design
  • Van profit naar benefit in toerisme
  • Toerisme verdient meer, of toerisme verdient beter

PurposeJAM

Muzikanten laten hun creativiteit gaan tijdens een ‘jamsessie’ waarbij de verschillende kwaliteiten van de aanwezige muzikanten worden benut. De zelf-ontwikkelde PurposeJAM van Design4Purpose is een werkwijze waarbij in een co-creatieve pressure-cooker wordt toegewerkt naar zoveel mogelijk betekenisvolle service innovaties. De opzet van deze workshop doorloopt de 'service design' fases Discover, Define & Develop.

Discover (Ontdekken): Het vergroten van het inzicht in het probleem of de uitdaging voor een organisatie. In deze fase speelt het opdoen van inspiratie en inzichten, vooral gericht op maatschappelijke- en gebruikersbehoeften maar ook de organisatie context (micro, meso, macro) een grote rol.


Define (Definiëren): Het bepalen van een focus, het vaststellen van het echte probleem en zorgen voor een heldere probleemdefinitie (aan de hand van ontwerpprincipes) voor een betere, meer betekenisvolle dienstverlening. Met het resultaat van deze fase is er sprake van een kader voor het creatieve proces wat volgt.


Develop (Ontwikkelen): Het bedenken van zoveel mogelijk ideeën die een oplossing vormen voor het probleem. In deze fase ontstaat de voornaamste output van de PurposeJAM, namelijk een aantal concrete, haalbare en wenselijke oplossingen die op korte en/of lange termijn te testen zijn.

Deze inspirerende hands-on workshop geeft een organisatie:

  • Stimulans voor het innovatievermogen van het eigen team
  • Hoge betrokkenheid van alle deelnemers
  • Een X aantal betekenisvolle concepten op de plank


De PurposeJAM workshop is mogelijk als dagprogramma (8 uur) of dagdeel (4 uur) en voor +/- 16 deelnemers. Meer informatie over de invulling van het programma en/of een offerte zijn op aanvraag beschikbaar.